[Translate to Griechisch:] [Translate to Griechisch:]
[Translate to Griechisch:]
Ελληνικά

IJAB – Συνεργάτιδα για κοινωνικομορφωτικές δραστηριότητες στην Ευρώπη και τον κόσμο

Η IJAB λειτουργεί ως Ειδική Υπηρεσία Διεθνών Κοινωνικομορφωτικών Δραστηριοτήτων για τη Νεολαία, για λογαριασμό του γερμανικού Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικογένειας, Τρίτης Ηλικίας, Γυναικών και Νεολαίας, των οργανώσεων που υπάγονται σε αυτό καθώς και άλλων φορέων κοινωνικομορφωτικών δραστηριοτήτων. Η αποστολή της IJAB είναι η τόνωση και περαιτέρω ανάπτυξη των κοινωνικομορφωτικών δραστηριοτήτων για τη νεολαία και της συνεργασίας σε θέματα πολιτικής για τη νεολαία —τόσο με χώρες της Ευρώπης όσο και ανά τον κόσμο.

Οι κοινωνικομορφωτικές δραστηριότητες για τη νεολαία και η συνεργασία σε θέματα νεολαίας παρέχουν στους νέους ευκαιρίες εκπαίδευσης, ανάπτυξης της προσωπικότητάς τους και συμμετοχής σε έναν κόσμο παγκοσμιοποιημένο. Συμβάλλουν στην κοινωνική ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα, και αποτελούν αντίδοτο στο ρατσισμό και τη βία. Μέσα από το έργο της, η Υπηρεσία προάγει την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ νέων από διαφορετικές χώρες και πολιτισμικά περιβάλλοντα, τη διάδοση διαπολιτισμικών δεξιοτήτων και μη τυπικών και άτυπων εκπαιδευτικών διαδικασιών.

Η IJAB ενισχύει τη διεθνή ανταλλαγή γνώσης στο πεδίο των κοινωνικομορφωτικών δραστηριοτήτων για τα παιδιά και τη νεολαία, επιδιώκοντας να συμβάλει έτσι στην περαιτέρω εξέλιξή τους. Η Υπηρεσία διασυνδέει τους φορείς εντός και εκτός Γερμανίας και μεσολαβεί στο διεθνή διάλογο. Ενημερώνει και συμβουλεύει φορείς κοινωνικομορφωτικών δραστηριοτήτων για τα παιδιά και τη νεολαία και φορείς από την πολιτική και τη διοίκηση, ενώ προσφέρει και σε επαγγελματίες δυνατότητες επιμόρφωσης και διεθνών ανταλλαγών με έμφαση σε ειδικά για τη νεολαία θέματα.

Η IJAB πληροφορεί και συμβουλεύει τους νέους σχετικά με ευκαιρίες παραμονής στο εξωτερικό αλλά και δυνατότητες στήριξης δράσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ως μέλος εθνικών και ευρωπαϊκών δικτύων πληροφόρησης νεολαίας, η IJAB λειτουργεί ως σύνδεσμος και γεφυρώνει τα δυο επίπεδα μέσα από την ανταλλαγή και τη συνεργασία.

Από το 1989 στην IJAB υπάγεται το εθνικό γραφείο «JUGEND für Europa» (Νεολαία για την Ευρώπη). Το JUGEND für Europa είναι επιφορτισμένο από το γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Νεολαίας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Erasmus + Νεολαία σε δράση (2014 – 2020)» στη Γερμανία.

Επικοινωνία

IJAB - Fachstelle für internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland e.V.
Godesberger Allee 142-148
53175 Bonn
Deutschland

Τηλ.: +49 (0)228 9506 0
Φαξ: + 49 (0)228 9506 199
E-mail: info(at)ijab.de